Udruženje potrošača TuzlaAdresa: Klosterska 3, Tuzla

Telefon: 035 257 261

Faks:  035 257 261

E-mail: g.bulic@bih.net.ba

Home
O udruženjima potrošača PDF Štampaj E-mail
Napisao Administrator   
Četvrtak, 06 Maj 2010 09:33

Udruženje potrošača „Klub potrošača“ TK Tuzla je registrovano 1998.g. i ima preko 11 godina rada. Naš rad zasnovan je na volonterskom radu članova i entuzijasta, najvećim dijelom visoko obrazovanih, iskusnih i dobrodržećih penzionera.Osim angažovanja penzionera, imamo jako dobru saradnju sa osnovnim i srednjim školama, te sa nekoliko fakulteta Tuzlanskog i Sarajevskog univerziteta.U mogućnosti smo volonterski angažovati nekoliko stotina učenika i studenata, njihovih profesora i pedagoga, asistenata, te angažovati studente preko Studentske zadruge u Tuzli.Do 2004.godine nismo imali nikakvu finasijsku potporu, ali poslije 2004.godine imamo stalnu potporu od Opštine Tuzla, Vlade Tuzlanskog kantona, Vlade FBiH, ali i od drugih institucija, agencija i regulatornih tijela.Imamo svoje prostorije od 2000.godine, telefonsku liniju, internet vezu i web stranicu.Od starane medija, naš rad se vrlo intenzivno prati i imamo jako dobru i pozitivnu saradnju sa svim medijima (RTV BH1, RTV FBiH; RTV RS, RTV TK, TVT, loklne RTV stanice, javni internet portali, dnevna štampa, periodična štampa, stručna literatura).U lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona smo prepoznatljivi, a na nasim radionicama bude i preko 300 učesnika.Godine 2002. pokrenuli smo inicijativu osnivanja Saveza udruženja potrošača BiH, te smo kao jedan od njegovih osnivača u tome i uspjeli – 2004.godine registrovan je Savez udruženja potrošača BiH sa devet članica.Imamo dobru saradnju sa udruženjima potrošača u BiH (koji jesu i koji nisu članice Saveza), te sa udruženjima potrošača na cijelom regionu jugoistočne Evrope, kao i u cijeloj Evropi.Radili smo na nizu projekata koje smo provodili volonterski sa našim članovima, a od finansijski podržanih projekata, najzanačajniji su nam projekti koje je podržalo:

-          Ministarstvo trgovine Federacije BiH,

-          Vlada Tuzlanskog kantona,

-          Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša TK,

-          Ministarstvo zdravstva TK,

-          Ministarstvo trgovine i turizma TK,

-          Agencija za vode slivnog područja rijeke Save,

-          Općina Tuzla.

Najveći dio projekata bio je usmjeren na:

-          edukaciju potrošača o pravima potrošača u Bosni i Hercegovini, o postojanju zakonskog okvira za zaštitu potrošača,

-          edukaciji potrošača školske uzrasti o raznim temama (sigurnost hrane, pravo izbora, pravo na naknadu štete, pravo na zdravu i održivu životnu sredinu, ...),

-          prava potrošača na istinitu, neobmanjujuću i neprevarantsku promociju,

-          radionice i javne debate oko uvođenja mjernih instrumenata i mjerenja potrošnje vode, energenata i ostalih medija u javnim uslugama,

-          edukacije potrošača o pravima potrošača na zdravu i održivu životnu sredinu,

-          javne tribine oko donošenja niza zakona (Zakon o pravima pacijenata), te niz aktivnosti na

-          usaglašavanju zakonodavstva BiH u svim oblastima koje tangiraju prava potrošača.

LAST_UPDATED2
 
© 2008 Udruženje potrošača Tuzla - uptz.ba | Leftor d.o.o.
Copyright © 2015 Udruženje potrošača Tuzla - uptz.ba. Sva prava pridržana.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.